Jak i dlaczego należy wykonywać badania asfaltu?

Asfalt to jeden z produktów pochodzących z przeróbki naftowej. Jest mieszaniną węglowodorów i heterozwiązków. Wykorzystywany jest przede wszystkim do budowy dróg, ale ma też znacznie szersze zastosowanie m.in. w przemyśle.

Kategoria: Blog

Właściwości asfaltu mają bardzo duży wpływ na późniejsze użytkowanie dróg i w dużej mierze odpowiadają za trwałość zbudowanej nawierzchni. Asfalt wiąże ziarna kruszywa i tworzy na nich powłokę zabezpieczającą przed niszczącym wpływem czynników zewnętrznych. Z tych właśnie powodów precyzyjne i specjalistyczne badania asfaltu mają kluczowe znaczenie dla wytrzymałości nawierzchni drogowej.

Jakie właściwości asfaltu są badane?

Asfalt to rodzaj lepiszcza, który wiąże sypkie kruszywa w formę stałą. W zależności od typu oraz finalnego zastosowania asfaltu może on znajdować się w stanie lepkim, lepkosprężystym lub sprężystym.

Podczas badań asfaltu określa się przede wszystkim jego właściwości pod wpływem specyficznych temperatur. Dodatkowo wykonywana jest analiza, określająca konsystencję, a więc twardość, co jest podstawą do klasyfikowania asfaltów. Kluczowe znaczenie ma wskazanie temperatury mięknienia, w której asfalt osiąga niezbędną konsystencję. Temperatura mięknienia jest pewną umowną wartością, określającą moment przejścia asfaltu ze stanu lepkosprężystego w stan lepki.

Bardzo ważna jest również analiza temperatury zapłonu. Wartość temperatury zapłony ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa pożarowego np. w wytwórniach mieszanek mineralno-asfaltowych. Asfalt badany jest również pod kątem łamliwości. Celem badania jest wyznaczenie temperatury przejścia asfaltu ze stanu lepkosprężystego w stan kruchy, a wykonuje się go poprzez oziębianie ze stałą prędkością płytki, na której naniesiona jest cienka warstwa asfaltu. Podczas badań analizowany jest również proces starzenia asfaltu. Asfalt starzeje się zarówno pod wpływem produkcji, magazynowania, jak i późniejszej eksploatacji.