Kiedy wykonać badanie gruntu?

Profesjonalne badania geotechniczne wykonywane są w celu dokładnego określenia warunków wodno-gruntowych terenu, na którym planowana jest inwestycja. Na podstawie dokładnej analizy pozyskiwane są informacje niezbędne do przygotowania właściwego i bezpiecznego projektu obiektu budowlanego. Dzięki temu można m.in. odpowiednio opracować projekt fundamentów, dobrać najlepszy typ izolacji, rodzaj oczyszczalni ścieków czy odprowadzania wód opadowych.

Kategoria: Blog

Profesjonalne badania geotechniczne bardzo często pozwalają uniknąć późniejszych problemów, wynikających z intensywnej eksploatacji budynku, np. zapadających się fundamentów czy pękających ścian.

Kiedy należy wykonać badania gruntu?

Badania gruntu zaleca się wykonywać jeszcze przed rozpoczęciem budowy. Istnieją przypadki, że w wyniku profesjonalnie przeprowadzonych badań grunt oceniany jest jako nieodpowiedni do budowy domu bądź obiektu przemysłowego. Jeśli dla danych gruntów zostały opracowane w przeszłości mapy geologiczne, warto zaznajomić się z nimi. Pewną wskazówką dla określenia rodzaju gruntów są nawet rośliny porastające dany teren.

Wiele osób uważa, że badania gruntów można wykonywać tylko w okresie letnim. Jak się jednak okazuje, również zimna jest właściwą porą do zbierania informacji niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji na danym terenie. W okresie od listopada do marca także można przeprowadzić specjalistyczne analizy, co okazuje się niezwykle korzystne, ponieważ pozwala rozpocząć budowę w pierwszych ciepłych tygodniach wiosny.

Dlaczego należy wykonać badania gruntu?

Badania gruntu mają na celu sprawdzenie, czy dany teren jest odpowiedni do budowy określonej inwestycji. Bardzo często informacje zebrane podczas specjalistycznych analiz pozwalają odpowiednio zaplanować konstrukcję i uniknąć w przyszłości różnorodnym uszkodzeń budynku. Przede wszystkim jednak dostarczają wiedzy niezbędnej do właściwego opracowania rozwiązań konstrukcyjnych, podnoszących trwałość i stabilność obiektu.