Blog

Blog

Konsystencja betonu określa stopień płynności mieszanki betonowej. Co więcej, konsystencja betonu wskazuje na zdolność mieszanki betonowej do odkształceń pod wpływem określonego obciążenia. Badania betonu mogą być przeprowadzane zarówno ze względu na obciążenia pod ciężarem własnym mieszanki, jak i dodatkowym oddziaływaniem zewnętrznym. Konsystencję betonu może być określona jako m.in. wilgotna, plastyczna, półciekła, ciekła, gęstoplastyczna, sypka, granicznie...

Czytaj dalej ›

Blog

Georadar w diagnostyce konstrukcji budowlanych

Przy pomocy georadaru wykonywana jest diagnostyka konstrukcji budowlanych. Urządzenia te znacznie przyspieszają realizowane prace w budownictwie oraz pozwalają na znaczne zredukowanie kosztów. Specyfika działania georadaru Wyjaśniając w najprostszy sposób specyfikę działania georadaru można stwierdzić, że urządzenie to ma na celu rejestrację zmiany parametrów fali emitowanej przez swoją antenę nadawczą i rejestrowaną przez antenę odbiorczą. Georadar...

Czytaj dalej ›

Blog

Nowości w dziale geologia

W związku z ciągłym rozwojem Grupa BARG ma przyjemność poinformować o rozszerzeniu oferty usług z zakresu geologii i geotechniki na terenie województw: śląskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego. Dbając o wysoką jakość świadczonych usług, pozyskujemy do naszej kadry kolejnych fachowców. Nasi geolodzy mają niezbędne kwalifikacje oraz uprawnienia do określania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. W ramach nowo...

Czytaj dalej ›

ocena stanu technicznego
Blog

Kiedy jest niezbędna ocena stanu technicznego budynku?

W przypadku niektórych budynków niezbędne jest wykonanie szczegółowej diagnostyki, która pozwoli m.in. na fachową ocenę stanu technicznego. W tej kwestii najczęściej mamy do czynienia z opinią techniczną lub ekspertyzą budowlaną. Opinia techniczna to ocena stanu budynku sporządzona na podstawie oględzin i dostępnej dokumentacji projektowej. Ekspertyzy budowlane to ocena techniczna stanu budynku poparta badaniami i wyliczeniami...

Czytaj dalej ›

ekspertyza budowlana
Blog

Ekspertyza techniczna budynku — co powinna zawierać?

Ekspertyza budowlana to ocena stanu technicznego budynku opracowana na podstawie badań i wyliczeń wytrzymałości poszczególnych elementów konstrukcji, w tym fundamentów, ścian, stropów, elewacji, dachu itd. Zakres i szczegółowość ekspertyzy zależy przede wszystkim od potrzeb osoby zlecającej jej wykonanie. Co zawiera ekspertyza budowlana? Ekspertyzy budowlane dotyczące stanu technicznego konstrukcji budynków zawierają przede wszystkim: opis przedmiotu ekspertyzy...

Czytaj dalej ›

diagnostyka budowlana
Blog

Specyfika i cel diagnostyki budowlanej

Diagnostyka budowlana obejmuje szeroki zakres czynności, które mają na celu zbadanie, udokumentowanie, ocenę oraz określenie stanu rzeczywistego konstrukcji. Dokładna analiza poszczególnych elementów pozwala ustalić m.in. parametry wilgotnościowe, zawartość agresywnych związków chemicznych, stopień porowatości, właściwości materiałów budowlanych, parametry wytrzymałościowe materiałów, nośność elementów konstrukcyjnych itd. Kiedy i dlaczego należy wykonać diagnostykę konstrukcji budowlanej? Diagnostyka konstrukcji budowlanej oraz...

Czytaj dalej ›

podkłady podłogowe
Blog

Podkłady podłogowe – Grupa BARG

W celu stanowienia lub odpowiedniego spoziomowania posadzki na podłożu (szlichcie) układa się podkłady podłogowe w postaci jednej lub kilku warstw. Obecnie najpopularniejszą metodą jest zastosowanie na warstwę izolacyjną wylewki cementowej, betonowej lub anhydrytowej, ale spotykane są również podkłady podłogowe oparte o inne rodzaje spoiw: węglan wapnia, spoiwa magnezjowe, asfalt czy żywice syntetyczne. Podkłady podłogowe, aby...

Czytaj dalej ›

hydroizolacje
Blog

Iniekcja ciśnieniowa: naprawa hydroizolacji

Kiedy hydroizolacja budynku jest uszkodzona lub źle wykonana, niezbędne staje się jej odtworzenie. O ile nie jest to zbyt trudne w przypadku budynku w stanie surowym, to jednak przy budynku użytkowanym stanowi o wiele poważniejszy problem, wymagając odsłonięcia ścian elewacji lub wykopania fundamentów. Współczesna technologia zezwala jednak na naprawę hydroizolacji lub jej ponowną aplikację bez...

Czytaj dalej ›

Blog

Co ma na celu diagnostyka nawierzchni drogowej?

Diagnostyka nawierzchni drogowej polega na przeprowadzeniu niezbędnych pomiarów, zebraniu informacji, a następnie dokonaniu oceny stanu nawierzchni. Profesjonalnie wykonane badania umożliwiają podjęcie trafnej decyzji o rozpoczęciu i rodzaju niezbędnych prac remontowych.

Czytaj dalej ›