Blog

Laboratorium drogowe
Blog

Czym się zajmuje laboratorium drogowe?

W laboratoriach drogowych badany jest grunt, który przeznaczony jest do budowy jezdni. Materiał, z którego powstała lub powstanie droga, w dużej mierze wpływa na jakość jezdni, komfort jazdy oraz bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Laboratorium drogowe spełnia więc bardzo ważną rolę w procesie budowy nawierzchni drogowych. Warto dodać, że badania laboratoryjne odgrywają ważną rolę w...

Czytaj dalej ›

Blog

Czym jest sondowanie geotechniczne gruntów?

Sondowanie geotechniczne służy do rozpoznania jakościowego lub ilościowego właściwości gruntów. Tego rodzaju badania gruntu należą do kategorii badań polowych, które pozwalają na określenie parametrów gruntowych. Specyfika sondowania geotechnicznego gruntów Dzięki sondowaniu geotechnicznemu możliwe jest określenie specyfiki podłoża gruntowego. Pozwala na wyznaczenie wskaźników oporu, jakie stawia grunt podczas wbijania, wciskania, wkręcania, obracania ściśle zwymiarowanej sondy. Sondowanie...

Czytaj dalej ›

Badanie betonu
Blog

Wpływ różnych czynników zewnętrznych na beton

Do najczęstszych przypadków zniszczenia betonu dochodzi głównie pod wpływem cyklicznego zamrażania i rozmrażania wody zawartej w jego strukturze. Proces ten przyczynia się do powstawania spękań i uszkodzeń materiału. Profesjonalnie wykonane badania betonu pozwalają ocenić jego jakość oraz przydatność do użytkowania. Warto też dowiedzieć się, co właściwie wpływa na wytrzymałość betonu oraz poznać specyfikę betonu mrozoodpornego....

Czytaj dalej ›

Blog

Konsystencja betonu określa stopień płynności mieszanki betonowej. Co więcej, konsystencja betonu wskazuje na zdolność mieszanki betonowej do odkształceń pod wpływem określonego obciążenia. Badania betonu mogą być przeprowadzane zarówno ze względu na obciążenia pod ciężarem własnym mieszanki, jak i dodatkowym oddziaływaniem zewnętrznym. Konsystencję betonu może być określona jako m.in. wilgotna, plastyczna, półciekła, ciekła, gęstoplastyczna, sypka, granicznie...

Czytaj dalej ›

Blog

Georadar w diagnostyce konstrukcji budowlanych

Przy pomocy georadaru wykonywana jest diagnostyka konstrukcji budowlanych. Urządzenia te znacznie przyspieszają realizowane prace w budownictwie oraz pozwalają na znaczne zredukowanie kosztów. Specyfika działania georadaru Wyjaśniając w najprostszy sposób specyfikę działania georadaru można stwierdzić, że urządzenie to ma na celu rejestrację zmiany parametrów fali emitowanej przez swoją antenę nadawczą i rejestrowaną przez antenę odbiorczą. Georadar...

Czytaj dalej ›

Blog

Nowości w dziale geologia

W związku z ciągłym rozwojem Grupa BARG ma przyjemność poinformować o rozszerzeniu oferty usług z zakresu geologii i geotechniki na terenie województw: śląskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego. Dbając o wysoką jakość świadczonych usług, pozyskujemy do naszej kadry kolejnych fachowców. Nasi geolodzy mają niezbędne kwalifikacje oraz uprawnienia do określania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. W ramach nowo...

Czytaj dalej ›

ocena stanu technicznego
Blog

Kiedy jest niezbędna ocena stanu technicznego budynku?

W przypadku niektórych budynków niezbędne jest wykonanie szczegółowej diagnostyki, która pozwoli m.in. na fachową ocenę stanu technicznego. W tej kwestii najczęściej mamy do czynienia z opinią techniczną lub ekspertyzą budowlaną. Opinia techniczna to ocena stanu budynku sporządzona na podstawie oględzin i dostępnej dokumentacji projektowej. Ekspertyzy budowlane to ocena techniczna stanu budynku poparta badaniami i wyliczeniami...

Czytaj dalej ›

ekspertyza budowlana
Blog

Ekspertyza techniczna budynku — co powinna zawierać?

Ekspertyza budowlana to ocena stanu technicznego budynku opracowana na podstawie badań i wyliczeń wytrzymałości poszczególnych elementów konstrukcji, w tym fundamentów, ścian, stropów, elewacji, dachu itd. Zakres i szczegółowość ekspertyzy zależy przede wszystkim od potrzeb osoby zlecającej jej wykonanie. Co zawiera ekspertyza budowlana? Ekspertyzy budowlane dotyczące stanu technicznego konstrukcji budynków zawierają przede wszystkim: opis przedmiotu ekspertyzy...

Czytaj dalej ›

diagnostyka budowlana
Blog

Specyfika i cel diagnostyki budowlanej

Diagnostyka budowlana obejmuje szeroki zakres czynności, które mają na celu zbadanie, udokumentowanie, ocenę oraz określenie stanu rzeczywistego konstrukcji. Dokładna analiza poszczególnych elementów pozwala ustalić m.in. parametry wilgotnościowe, zawartość agresywnych związków chemicznych, stopień porowatości, właściwości materiałów budowlanych, parametry wytrzymałościowe materiałów, nośność elementów konstrukcyjnych itd. Kiedy i dlaczego należy wykonać diagnostykę konstrukcji budowlanej? Diagnostyka konstrukcji budowlanej oraz...

Czytaj dalej ›